Davet Mesajı

 Değerli Bilim İnsanları,


Daha önce farklı ülke ve şehirlerde düzenlenen bu sene de 14.’sü yapılacak olan Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu’nun hazırlıklarını yapmaktayız. Şimdiye kadar gerçekleştirilen sempozyumlarımız uluslararası nitelikli olup katılımcı sayıları son üç etkinlikte aşağıdaki gibi olmuştur;YılYabancı Bilim İnsanlarıTürk Bilim İnsanıToplam
 201973 27  100
 2020 (Haziran - Online)6027  87
 2020 (Kasım -Hibrit) 3533  6814. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, daha önceki etkinliklerde elde edilen birikimin geliştirilmesi ve bilginin daha geniş çevrelere ulaştırılması için Türkiye ve yurtdışında çeşitli kurumlarla işbirliği yapılarak gerçekleştirilmektedir. 

Sempozyum, Covid-19 salgınının önemleri göz önünde bulundurularak, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek icra edilecektir.

Dileyen bilim insanları sunumlarını uzaktan erişim imkânı veren çevrimiçi programlar (Zoom, Teams vb.) aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

Sempozyuma, 7 farklı ülkeden davetli konuşmacı çağrılmıştır. 

Bildiri özet ve tam metinleri hakem sürecinden geçirildikten sonra ISBN’li olarak elektronik kitapta yayımlanacaktır. Özet metinler 30 Eylül 2021’de yayımlanacaktır.

Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu’na sadece sözel bildiri veya özel konulu çalıştay ile iştirak etmek mümkündür.

Sempozyuma başvuracak bilim insanları, 300-450 kelimelik özet metinler (konu, amaç, yöntem, sonuç gibi bölümleri içerecek şekilde) hazırlamalıdır. Bu özetler, sunum dilinde hazırlanmış olmalıdır. Gerekli biçimsel şartları sağlamayanlar sekretarya tarafından yazara iade edilecektir. 

Sempozyumda sunumlar; eğitim bilimler ile ilgili bir içeriğe sahip olmalıdır.

Sempozyumda sunumlar; Arapça, İngilizce veya Türkçe yapılabilir.

Sempozumda sunulmak üzere gönderilen tüm eserler hakem sürecinden geçirildikten sonra kabul veya ret edilecektir. Kabul veya ret kararları Bilim ve Danışma Kurullarında görevli hakemlere aittir.

Sempozyumdan sonra bildirilerini tam metin kitabında yayımlatmak isteyen bilim insanları, yazım kurallarına dikkat ederek hazırladıkları metinlerini 1 Aralık 2021 tarihine kadar sempozyumun iletişim kısmında belirtilen mail adresine göndermelidir. Gönderilen tüm metinler intihal programından ve hakem sürecinden geçirildikten sonra tam metin kitabında yayımlanacaktır. 


Sempozyumda farklı yayınların üretilmesi, paylaşılması, yeni iş birliklerinin ortaya çıkması, bilim insanlarının uluslararası ilişkiler kurması en büyük dileğimizdir. Bunun için sizleri bu bilgi şöleninde görmeyi umuyor, araştırmalarınızı, bilgilerinizi dinlemeyi arzuluyoruz.


Saygılarımızla…

 Davetli Konuşmacılar

  •  Title

    Description

  •  Title

    Description

 Sempozyum TakvimiÖzetlerin Son Gönderim Tarihi

01 Eylül 2021


Sempozyum Programının Yayınlanma Tarihi

30 Eylül 2021


Özet Metin Kitabının Yayınlanması

30 Eylül 2021


Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi

01 Aralık 2021


Tam Metin Kitabının Yayınlanması

15 Aralık 2021


Sempozyumun Başlaması

29 Ekim 2021


Sempozyumun Bitişi

31 Ekim 2021


*** Sempozyumun sosyal ve kültürel programı daha sonra açıklanacaktır. 


 Sempozyum Merkezi

 Porto Bello Hotel Resort & Spa

 Adres: Liman, Akdeniz Blv., 07070 Konyaaltı/Antalya